Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2018

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ από Σεπτέμβριο 2019

Ορισμός Συντονιστών Δράσεων

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2020

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 2021

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΟΔΗΛ 12/2021

  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.