Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2016 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2017 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2019 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2020 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2021 εδώ

Δείτε τη Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2022 εδώ
  Κατεβάστε το Σχετικό Έντυπο
 Login   powered by suntech s.a.