Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία
workshop: με όχημα τη μουσική ταξιδεύουμε στην αρχαία και νεότερη Ελλάδα


Σαράντα ανακατασκευασμένα μουσικά όργανα από τη "θεία" Λύρα του Απόλλωνα έως τον μελωδικό αυλό αλλά, και οι "επιβιώσεις" τους στην σύγχρονη εποχή μέσω της Παράδοσης, ο ζουρνάς, η θρακιώτικη γκάιντα και η νησιώτικη τσαμπούνα [απόγονοι του αρχαίου άσκαυλου] και το νταούλι περιμένουν τα παιδιά να τα περιεργαστούν. Τα παιδιά θα ακούσουν ζωντανά τα ωραιότερα σωζόμενα μουσικά κομμάτια της Αρχαιότητας, σκοπούς, ρυθμούς και τρόπους αρχαιοελληνικούς, που διασώζονται μέσα από την Παράδοση, επιβεβαιώνοντας τον πλούτο και τη συνέχεια της Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς. Θα αγγίξουν τα μουσικά όργανα και θα μάθουν την ιστορία της δημιουργίας τους από σπάνια και αυθεντικά φυσικά υλικά. Καύκαλο χελώνας, εντέρινες χορδές, οστέινοι αυλοί, ιχθυόκολλα, δέρμα, ξύλο, στοιχεία που πυροδοτούν τη φαντασία των παιδιών και τους ανοίγουν  νέα πεδία γνώσης. Μια πραγματικά σπάνια εκπαιδευτική εμπειρία, μέσα από μια μουσική παράσταση που έχει σχεδιαστεί ειδικά γι’αυτά. Το μουσικό, όμως, αυτό ταξίδι παραμένει πάντα μπολιασμένο με τους ανυπέρβλητους ελληνικούς μύθους και συνοδεύεται με παράλληλη προβολή διαφανειών από παραστάσεις αγγείων, με σκηνές από την μουσική ζωή των αρχαίων και νεότερων  Ελλήνων.
 
 Το workshop θα περιλαμβάνει σύντομες αλλά περιεκτικές αναφορές στα εξής θέματα:
 
•        Ιστορικό πλαίσιο.
•        Μουσική και κοινωνική ζωή στην αρχαία Ελλάδα.
•        Ιστορικές πηγές, λείψανα, μουσικά τεκμήρια αρχαιοελληνικής μουσικής.
•        Θεωρητική οργάνωση της αρχαιοελληνικής μουσικής (τόνοι, κλίμακες, αρμονίες, ρυθμική 
          οργάνωση, μουσικό ήθος, παρασημαντική).
•        Ακουστικά παραδείγματα με το μονόχορδο του Πυθαγόρα.
 
Τα μουσικά όργανα που  παρουσιάζονται είναι πλήρως λειτουργικά και έχουν κατασκευαστεί με τη μέγιστη προσέγγιση στις διαστάσεις, στο σχήμα και στα υλικά. Η κατασκευή τους βασίστηκε στη λεπτομερή μελέτη των ελάχιστων σωζόμενων υπολειμμάτων αρχαίων οργάνων (π.χ. αυλοί από τη Δήλο και την Κόρινθο, λύρες από τα αρχαιολογικά μουσεία Πειραιώς, Αθηνών καθώς και από το Βρετανικό μουσείο). Επίσης, πληροφορίες αντλήθηκαν από εκατοντάδες παραστάσεις μουσικών οργάνων σε αρχαία αγγεία, γλυπτά, ανάγλυφα, νομίσματα και από φιλολογικές πηγές.

Τα όργανα, που έχουν κατασκευαστεί και θα παρουσιαστούν, καλύπτουν ένα χρονολογικό φάσμα χιλιάδων χρόνων και διακρίνονται:
 
Έγχορδα:

• Λύρες διαφόρων εποχών
• Κιθάρα (Κίθαρις)
• Βάρβιτος
• Πανδούρα (τρίχορδο)
• Φόρμιγγα
• Άρπα
• Πυθαγόρειο μονόχορδο
• Σαντούρι

Πνευστά:

• Αυλοί διαφόρων τύπων
• Δίαυλοι
• Σύριγγα του Πανός
• Κοχύλια
• Σάλπιγγες
• Άσκαυλος

Κρουστά:

• Κρόταλα
• Σείστρα
• Κύμβαλα
• Τύμπανα

Εμψυχωτές: το σύνολο Αρχαιοελληνικής και Παραδοσιακής  Μουσικής «Λύραυλος»
 
Ημερομηνία workshop: 19/04/10
Ώρα: 10:30 – 12:00
       
Τόπος διεξαγωγής workshop: 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης (Μαρίνου Αντύπα &Τζουμαγιάς)


 

                                       
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 Login   powered by suntech s.a.