Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

φιλοσοφία
ημερολόγιο παραστάσεων
σεμινάρια για ενήλικες
workshops για μαθητές
παράλληλες εκδηλώσεις
όροι Συμμετοχής
αίτηση Συμμετοχής
τιμητική επιτροπή
συνέντευξη Κωνσταντίνου Μίχου
ανταποκρίσεις
σκέψεις απο τη συνάντηση με τα παιδιά της Παλαιστίνηςαίτηση Συμμετοχής


Επωνυμία σχολείου/ομάδας/φορέα/οργανισμού

…………………………………………………………………………………………...


Διεύθυνση
...................……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………...


Ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………………………………………………

Φαξ……………………………………………………………………………………..

Τηλέφωνα επικοινωνίας……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..


Διευθυντής/Νόμιμος εκπρόσωπος, τηλέφωνο επικοινωνίας

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..


Υπεύθυνος αποστολής στην Ελλάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας

………………………………………………………………………………………….


Όνομα - Επίθετο, ηλικία, φύλο παιδιών

1…………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………
6…………………………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………………………
8…………………………………………………………………………………………
9…………………………………………………………………………………………
10……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….Όνομα-Επίθετο, φύλο, ιδιότητα συνοδών

1…………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..............Τίτλος & είδος παράστασης

………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..


Συντελεστές παράστασης

Συγγραφέας…………………………………………………………………………..

Σκηνοθέτης……………………………………………………………………………

Σκηνικά………………………………………………………………………………..

Κοστούμια ……………………………………………………………………………

Μουσικός……………………………………………………………………………...

Χορογράφος………………………………………………………………………….

Λοιποί συντελεστές ………………………………………………………................
……… ……………………………………………………………………………...…..Θέμα παράστασης-Σημείωμα

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………Μέθοδος διδασκαλίας …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………


Διάρκεια παράστασης…………………………………………………………….Ειδικές παρατηρήσεις:


Αριθμός παιδιών που γνωρίζουν αγγλικά……………………………………...

Αριθμός συνοδών που γνωρίζουν αγγλικά…………………………………….

Τροφές που πρέπει να αποφευχθούν…………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Ανάγκες ειδικής φαρμακευτικής περίθαλψης 
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..


Αποδεχόμενοι τους όρους και τους κανόνες συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Σχολικού Φεστιβάλ Θεάτρου & Performance, υπογράφουμε


Ημερομηνία……………...

Σφραγίδα Σχολείου/Φορέα                     Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου

 Login   powered by suntech s.a.